Priset per timme är 200:- efter RUT-avdrag (Före avdraget 400:-/timme). Våra priser är inklusive moms.

Vi gör avdraget direkt vid betalnings/faktureringstillfället - enkelt, tydligt och allt för att underlätta för Dig. 

Minsta debitering är 1 timme.

Reskostnad: Utanför Norrtälje tätort är 20:-/mil (ej RUT-avdrag på reskostnaden).

 

 

 

Den som köper hushållsnära tjänster kan få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. Betalar du t.ex 2.000:- (5 timmar) för ett hushållsarbete, så sänks din skatt med 1.000:-. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50.000:-/person/år. 

 

Självklart arbetar vi under sekretess, är försäkrade och godkända för F-skatt.