Allmänna villkor:

 

- Alla priser är inklusive moms efter RUT-avdrag, om inget annat anges.

- Det är inget RUT-avdrag på resekostnaden.

- Vi debiterar varje påbörjad halvtimme, avrundas vid faktura tillfället.

- Vi är alltid måna om våra kunder, och vid flyttstäd lämnas alltid garanti på utfört arbete.

- Vi har ansvarsförsäkring om skador skulle ske i ert hem.