Resursen i Roslagen

 

Vigelsjövägen 3 C, nb.

761 51 Norrtälje

 

E-post: info@resurseniroslagen.se

 

Org.nr: 769626-0830

 

Bankgiro: 170-4519

 

Telefon:  0700-460 860

 

 Färdiga med arbetet, i Nannas kök!

 

Carina Blom

Marie Sandström

med personal.